Έναρξη της υποβολής δηλώσεων εφαρμογής του 2015 για γεωργοπεριβαλλοντικά από 10 Φεβρουαρίου

Τρίτη, 22 Δεκέμβριος, 2015 - 09:00
Έναρξη της υποβολής δηλώσεων εφαρμογής του 2015 για γεωργοπεριβαλλοντικά από 10 Φεβρουαρίου

Στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 214- Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, με γνώμονα πάντα την βελτίωση των διαδικασιών καταχώρησης των ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής, για την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 10η Φεβρουαρίου 2016.

Συγκεκριμένα αφορά τις δράσεις:

1.1 – Βιολογική Γεωργία

1.2 – Βιολογική Κτηνοτροφία

1.4 - Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

2.1 - Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

2.3Α - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού

2.3B - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων

3.1 - Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

4.2 - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας

Για τη δράση 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας (5ετία)» ως ημερομηνία έναρξης υποβολής του 1ου έτους εφαρμογής (έτος 2014) ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2016. Επίσης, το χρονικό διάστημα της διαδικασίας υποβολής σε έντυπη μορφή των δηλώσεων εφαρμογής παραμένει στις 70 ημερολογιακές ημέρες από την οριστικοποίηση στο μηχανογραφικό σύστημα και ισχύει για όλα τα έτη εφαρμογής.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ.