Αιτήσεις ενίσχυσης Νέων Γεωργών στην ΠΚΜ στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020

Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος, 2017 - 09:45
Αιτήσεις ενίσχυσης Νέων Γεωργών στην ΠΚΜ στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι, με την λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης (30η Ιανουαρίου 2017) των φυσικών φακέλων των αιτούντων προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, προέκυψε ότι ο αριθμός των αιτήσεων ανά Υπηρεσία είναι:

 

 

  1. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 594 αιτήσεις
  2. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας 378 αιτήσεις
  3. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς 294 αιτήσεις
  4. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας 954 αιτήσεις
  5. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας 200 αιτήσεις
  6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών 772 αιτήσεις
  7. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χαλκιδικής 388 αιτήσεις

Συνολικά για όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 3.580 αιτήσεις προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Οι Υπηρεσίες της ΠΚΜ θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση των αιτήσεων και στην κατάρτιση των Πινάκων των δικαιούχων, αμέσως μόλις τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργήσουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείαςτης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας