Φωτοβολταϊκά

Αγροτικό εισόδημα το εισόδημα από τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

Ημερομηνία: 
9 Ιαν 2015 - 09:30
Αγροτικό εισόδημα το εισόδημα από τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

Ως αγροτικό εισόδημα, που θα φορολογείται με το φορολογικό συντελεστή 13%, θα λογίζεται το εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευση των 2.700 φωτοβολταϊκών πάρκων, ισχύος μέχρι 100 KW.