Στατιστικά

Αριθμός φακέλων που έχουν κατατεθεί στην τελευταία προκήρυξη για το πρόγραμμα των "Νέων Αγροτών" (Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Π.Α.Α. 2007-2013) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεματικές Ενότητες:
Στατιστικά παραγωγής σιτηρών στο Νομό Κιλκίς, για τα έτη 2012 και 2013.
Θεματικές Ενότητες: