Ενημερωτικές συναντήσεις με τους παραγωγούς για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (νέα ΚΑΠ). Π.Ε. Σερρών

Παρασκευή, 30 Ιανουάριος, 2015 - 09:15
Ενημερωτικές συναντήσεις με τους παραγωγούς για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (νέα ΚΑΠ). Π.Ε. Σερρών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών ανακοινώνει στους παραγωγούς του νομού μας ότι από την επόμενη βδομάδα ξεκινά ενημερωτικές συναντήσεις, σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας, για το επίκαιρο και πολύ σημαντικό θέμα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (νέας ΚΑΠ), το οποίο θα καθορίσει τα γεωργικά πράγματα για τα επόμενα έξι (6) χρόνια. Στην Υπηρεσία μας συστήσαμε, εδώ και ένα χρόνο, μια ομάδα από γεωπόνους μας, προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο σημαντικό αυτό ζήτημα. Η ομάδα αυτή μελέτησε κανονισμούς, συμμετείχε σε σχετικές εκδηλώσεις, άντλησε κάθε είδους σχετική πληροφόρηση και στη συνέχεια εκπαίδευσε, το υπόλοιπο προσωπικό μας. Προέκυψε, έτσι, ένας ικανός αριθμός ενημερωμένων ομιλητών, οι οποίοι θα περιέλθουν το νομό μας προκειμένου να μεταφέρουν, με απλό - εκλαϊκευμένο τρόπο, αυτή την πληροφόρηση στους αγρότες μας, σε συναντήσεις που θα γίνουν κοντά στον τόπο διαμονής τους. Παρά το γεγονός ότι κάποια θέματα της νέας ΚΑΠ δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, επιλέξαμε να μην καθυστερήσουμε άλλο την σχετική ενημέρωση και να γνωστοποιήσουμε στους παραγωγούς τα πολλά πράγματα που είναι, ήδη, δρομολογημένα και τα οποία, παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος του 2015 (σπορά σιτηρών), δεν είναι, ακόμα, γνωστά σε πολλούς απ΄ αυτούς.

Το πρόγραμμα των ομιλιών θα το καταρτίζουμε σε συνεργασία με τους Δήμους και θα γίνεται γνωστό στους παραγωγούς με εβδομαδιαίες ανακοινώσεις μας. Κατ΄ αρχάς, έχουμε σχεδιάσει ένα κύκλο35-40 συναντήσεων, από Αλιστράτη μέχρι Καστανούσα.

Την ομιλία που θα παρουσιάσουμε στις συναντήσεις αυτές, θα την αναρτήσουμε, την επόμενη βδομάδα, στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας (στη θέση «Εκδηλώσεις»), ώστε όσοι παραγωγοί (κυρίως νέοι), είναι εξοικειωμένοι με την νέα τεχνολογία, να μπορούν να τη μελετήσουν. Αυτή, η αναρτημένη ομιλία, θα επικαιροποιείται, όσο θα προκύπτουν νέα δεδομένα, πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Παρά τον γραφειοκρατικό φόρτο, που καθηλώνει πολλές φορές την Υπηρεσία μας, παραμένει πρώτη μας προτεραιότητα η άμεση επαφή με την αγροτική κοινωνία του νομού μας και η προσφορά ουσιαστικών υπηρεσιών στους αγρότες μας. Καλούμε τους παραγωγούς να ανταποκριθούν θετικά σ’ αυτή την πρωτοβουλία μας, προσερχόμενοι μαζικά στις συναντήσεις μας.