Φυτοπροστασία

Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Ημερομηνία: 
11 Ιουλ 2016 - 14:30
Θεματικές Ενότητες: 
Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το καθεστώς της πολλαπλής συμμόρφωσης και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, ο κάθε γεωργός επιλέγει να ακολουθήσει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές αναφορικά με τα υπολείμματα των καλλιεργειών:

Δελτίο τύπου για την καύση της καλαμιάς από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΜΕ Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία: 
16 Νοε 2015 - 14:15
Θεματικές Ενότητες: 
Δελτίο τύπου για την καύση της καλαμιάς από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΜΕ Θεσσαλονίκης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει ότι όσοι παραγωγοί λαμβάνουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις από την Ε.Ε. (ΟΣΔΕ), ενισχύσεις του αμπελοοινικού τομέα, ετήσιες πριμοδοτήσεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του Π.Α.Α. 2007- 2013 (βιολογική γεωργία κλπ) και εξισωτική αποζημίωση υποχρεούνται να τηρούν την πολλαπλή συμμόρφωση (ΥΑ 1791/74062/15 - ΦΕΚ 1468 Β΄) σύμφωνα με την οποία και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επιλέγεται μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές σχετικά με τα υπολείμματα (καλαμιά) των καλλιεργειών:...

Ψεκασμός για την αντιμετώπιση του ωιδίου και περονοσπόρου στο αμπέλι και της ψύλλας στην αχλαδιά

Ημερομηνία: 
28 Μάιος 2015 - 11:15
Θεματικές Ενότητες: 
Ψεκασμός για την αντιμετώπιση του ωιδίου και περονοσπόρου στο αμπέλι και της ψύλλας στην αχλαδιά

Μετά από επισκοπήσεις αγρών που πραγματοποίησε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες (συχνές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας), συνιστά στους αμπελουργούς του νομού να επιθεωρούν σε τακτική βάση (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) τα αμπέλια τους, έτσι ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τις αρχικές εστίες εμφάνισης τόσο του ωιδίου όσο και του περονοσπόρου και να προβαίνουν σε ψεκασμό με κάποιο εγκεκριμένο σκεύασμα για την προστασία των πρέμνων.

Νέος εχθρός της ελιάς Xylella Fastidiosa

Ημερομηνία: 
6 Μάιος 2015 - 09:45
Θεματικές Ενότητες: 
Νέος εχθρός της ελιάς Xylella Fastidiosa

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χαλκιδικής ενημερώνει τους φυτωριούχους, τους εισαγωγείς/ διακινητές και παραγωγούς για την εμφάνιση του επιβλαβούς βακτηρίου Xylella fastidiosa στην γειτονική Ιταλία και τον κίνδυνο εξάπλωσης του στη Χώρα μας. To βακτήριο Xylella fastidiosa προσβάλλει ένα μεγάλο εύρος φυτών οικονομικής σημασίας όπως ελιά, αμπέλι, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, καλλωπιστικά, μεγάλης καλλιέργειας αλλά και δασικά με συνέπεια την νέκρωση τους.

Πιστοποίηση Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων - Φορείς Κατάρτισης - Εξεταστικά Κέντρα

Ημερομηνία: 
18 Μαρ 2015 - 10:45
Θεματικές Ενότητες: 
Πιστοποίηση Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων - Φορείς Κατάρτισης - Εξεταστικά Κέντρα

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν.4036/2012, από 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.

Αναφορικά με την πιστοποίηση γνώσεων και κατάρτιση επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Εγγραφή στο μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων

Ημερομηνία: 
11 Μαρ 2015 - 12:30
Θεματικές Ενότητες: 
Εγγραφή στο μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), θεσπίστηκε η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων από τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, αλλά και από κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα. Με το άρθρο 6 της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ Β 2310) Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται η σύσταση «Μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων».

Ενημέρωση της Π.Ε. Σερρών για την έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών φαρμάκων

Ημερομηνία: 
5 Φεβ 2015 - 09:00
Θεματικές Ενότητες: 
Έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών φαρμάκων

Η Π.Ε. Σερρών με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (713/9651/27-01-15), αναμένεται να εφαρμοστεί σύντομα η ψηφιακή λειτουργία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων.