Ανακοίνωση για κενές θέσεις σε λαϊκές αγορές της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Παρασκευή, 8 Ιούλιος, 2016 - 14:00
Ανακοίνωση για κενές θέσεις σε λαϊκές αγορές της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών προέβη στην ανακοίνωση εκατόν δεκαέξι (116) κενών θέσεων:

  • ανά κατηγορία άδειας (παραγωγική και επαγγελματική άδεια),
  • ανά πωλούμενο είδος και
  • ανά ημέρα και λαϊκή αγορά,

σύμφωνα με τους συνημμένους στην παρούσα ανακοίνωση πίνακες (βλ. σχετική ανακοίνωση και συνημμένους πίνακες).

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών μπορούν να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών που βρίσκονται επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 12, στον 2ο όροφο από Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 μέχρι και Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016