Ανακοίνωση για την πληρωμή και τις ενστάσεις της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» Π.Ε. Κιλκίς

Πέμπτη, 24 Δεκέμβριος, 2015 - 10:30
Ανακοίνωση για την πληρωμή και τις ενστάσεις της Δράσης  1.1 «Βιολογική Γεωργία» Π.Ε. Κιλκίς

Ανακοινώνεται ότι έχει προωθηθεί προς εκκαθάριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων βιοκαλλιεργητών της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Νομού Κιλκίς. Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν τα ονόματα  556 δικαιούχων και η συνολική  αξία του καταβαλλόμενου ποσού ανέρχεται  στα  2,7 εκ. ευρώ.

Οι προβλεπόμενες καταστάσεις   πληρωμής και απορριπτόμενων του έτους 2013 στη δράση 1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.A.O.K Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς την Τρίτη στις 5 Ιανουαρίου 2016. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχουν έννομο συμφέρον να ενημερωθούν έτσι ώστε εάν επιθυμούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από την Τρίτη   5 Ιανουαρίου 2016 έως και την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για υποβολή δικαιολογητικών μετά το πέρας των ενστάσεων, αυτές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλους τους κωδικούς ποινών και απόρριψης για τις οποίες ενίστανται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, στα Τηλ. 2341350115, -113, -123, -126 και στις Δ/νσεις Ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου:

th.kokkinis@kilkis.grde.doulkeridou@kilkis.gras.karamanidou@kilkis.grpa.iordanidis@kilkis.gr