Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 2014-2020

Παρασκευή, 14 Ιούλιος, 2017 - 14:15
Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 2014-2020

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι, έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στη Διαύγεια οι πίνακες Δικαιούχων, Εν δυνάμει δικαιούχων, Επιλαχόντων και Απορριπτόμενων στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

 

 

 

 

 

  1. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ΑΔΑ: 6Ψ9Θ7ΛΛ-14Α
  2. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας ΑΔΑ: 7ΦΡΔ7ΛΛ-ΩΦ5
  3. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς ΑΔΑ: 60Τ47ΛΛ-7ΝΥ
  4. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας ΑΔΑ: 75ΩΕ7ΛΛ-3ΡΤ
  5. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας ΑΔΑ: 6ΣΔΖ7ΛΛ-ΡΧ0
  6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών ΑΔΑ: 7ΓΘΘ7ΛΛ-6Ν5
  7. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χαλκιδικής ΑΔΑ: ΩΦΙ77ΛΛ-Ξ20

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης ένταξης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξης του και επίσης οι ΔΑΟΚ θα ενημερώσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε υποψήφιο και το μελετητή του σχετικά με τα επόμενα βήματα και διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν.