Έλεγχοι σε προϊόντα της ΠΚΜ κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014

Παρασκευή, 27 Φεβρουάριος, 2015 - 15:45
Έλεγχοι σε προϊόντα της ΠΚΜ κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014

Από το Τμήμα Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι έλεγχοι  που διενήργησαν οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε νωπά οπωροκηπευτικά, μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, εμφιαλωμένα κρασιά, ζωοτροφές και γεωργικά φάρμακα για το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου  έως την 31η  Δεκεμβρίου 2014.

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο με τους ελέγχους ανά κατηγορία προϊόντος και ανά περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά.