Ενημερωτική συνάντηση για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πέμπτη, 24 Μάρτιος, 2016 - 10:45
Ενημερωτική συνάντηση για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενημερωτική συνάντηση για θέματα σχετικά με την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την υποβοήθηση του έργου των γυναικείων συνεταιρισμών μέσα από τις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας (Ομάδες Τοπικής Δράσης) θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016, στις 9.00’ το πρωί, στην αίθουσα συσκέψεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αλ. Παπαναστασίου 63 – 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη).

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνκαι αποτελεί ένα πρώτο διερευνητικό βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αναγκών των γυναικείων συνεταιρισμών, με στόχο την ουσιαστικότερη και μεθοδικότερη υποστήριξή τους, καθώς και τη δημιουργία ισχυρών κινήτρων ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών σε κρίσιμους τομείς της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης και την ενδυνάμωση του ρόλου τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αγροτικού επιχειρείν.

Στη συνάντηση έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι γυναικείων συνεταιρισμών και των αναπτυξιακών εταιριών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλη της επιτροπής ισότητας των φύλων της ΠΚΜ και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η ενημερωτική συνάντηση εντάσσεται στο σχεδιασμό δράσης με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κινήτρων ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο.