Ορισμός υπεύθυνου Γεωπόνου σε κάθε κοινότητα της Π.Ε. Σερρών

Τρίτη, 1 Μάρτιος, 2016 - 11:15
Ορισμός υπεύθυνου Γεωπόνου σε κάθε κοινότητα της Π.Ε. Σερρών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  ανακοινώνει στους παραγωγούς του νομού μας ότι ξεκινά μία προσπάθεια αναβάθμισης της γεωπονικής παρουσίας της, στις Κοινότητες του νομού μας.

Παρά τον γραφειοκρατικό φόρτο, που καθηλώνει σε μεγάλο βαθμό τη δράση μας, τη μεγάλη μείωση του γεωπονικού μας προσωπικού και τη δραστική συρρίκνωση των εκτός έδρας κινήσεων, επιμένουμε να μην λησμονούμε τη βασική μας υποχρέωση: να είμαστε κοντά στους παραγωγούς και να τους παρέχουμε υποστήριξη και πληροφόρηση.

Χαρακτηριστικές δράσεις αυτού του προσανατολισμού μας, ήταν οι μεγάλοι κύκλοι ενημερωτικών συναντήσεων που πραγματοποιήσαμε τους τρείς τελευταίους χειμώνες και στους οποίους παρουσιάσαμε πολύ σημαντικά, για τους παραγωγούς μας, θέματα (τα διάφορα αντικείμενα δράσης της Υπηρεσίας μας, τη μεγάλη αλλαγή της νέας ΚΑΠ, το πρόγραμμα νέων γεωργών, οδηγίες για την βαμβακοκαλλιέργεια και την ελαιοκαλλιέργεια, αμπελουργικά θέματα κ.λ.π.).

Στην παραπάνω κατεύθυνση και προκειμένου να βελτιωθεί η παρουσία μας στα χωριά, προχωρούμε πέραν της θεματικής και σε μία χωρική κατανομή της δράσης των γεωπόνων μας, ώστε σε κάθε Κοινότητα να είναι ορισμένος ένας Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας, ο οποίος θα λειτουργεί ως σύνδεσμός της με την Υπηρεσία μας. Παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά του, θα προσπαθεί να διατηρεί ενεργή επαφή με τις Κοινότητες ευθύνης του, ώστε να μεταφέρει γνώσεις και πληροφόρηση σχετικά με τις διάφορες δράσεις και προγράμματα της Υπηρεσίας μας και να ακούει αιτήματα, προβλήματα και, πιθανόν, παράπονα των παραγωγών.

Αυτό το χειμώνα δεν υπήρχαν επίκαιρα ζητήματα για ενημερωτική εξόρμηση. Θα προκύψουν αργότερα, μέσα στη χρονιά (προκηρύξεις των προγραμμάτων για τους νέους αγρότες, για τα σχέδια βελτίωσης, τα αγροπεριβαλλοντικά – βιολογικά κ.λ.π.) και τότε θα πραγματοποιήσουμε πολλές ενημερωτικές συναντήσεις. Θα αξιοποιήσουμε, λοιπόν, αυτή την περίοδο, της χειμερινής ύφεσης των γεωργικών εργασιών, σε συναντήσεις και επαφές των γεωπόνων μας με τις Κοινότητες ευθύνης τους, ώστε να εδραιώσουμε το παραπάνω δίκτυο δράσης μας.

Αποστείλαμε στους Δήμους της Περιφερειακής μας Ενότητας πίνακες με τους Γεωπόνους ή Τεχνολόγους Γεωπονίας που ορίστηκαν ως σύνδεσμοι κάθε Κοινότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (αναφέρουμε και τα emails των υπαλλήλων μας, ώστε να αξιοποιηθεί και αυτή, η σύγχρονη δυνατότητα επικοινωνίας, από τους νεότερους, κυρίως, παραγωγούς, που είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες). Οι πίνακες αυτοί επισυνάπτονται σε αυτή την ανακοίνωσή μας και θα είναι μονίμως αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής ενότητας, στη θέση «εκδηλώσεις».

Ευελπιστούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία μας θα βελτιώσει την επικοινωνία μας με την αγροτική κοινωνία του νομού μας, θα αναβαθμίσει, θα βαθύνει την γεωπονική μας παρουσία και, συν τω χρόνω,  θα αποδώσει πολλαπλά, θετικά αποτελέσματα.