Περίοδος συγκομιδής αροτραίων καλλιεργειών, ΠΕ Χαλκιδικής, για το έτος 2015

Πέμπτη, 28 Μάιος, 2015 - 09:45
Περίοδος συγκομιδής αροτραίων καλλιεργειών, ΠΕ Χαλκιδικής, για το έτος 2015

Ορίζουμε ως περίοδο συγκομιδής των χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών στην ΠΕ..ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ το χρονικό διάστημα από 1-6-2015 έως 31-8-15, και ως περίοδο συγκομιδής καλαμποκιού και βάμβακος στην ΠΕ..ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ το χρονικό διάστημα από 1-9-2015 έως 31-12-15.