Πρόσκληση συμμετοχής σε πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτικού τομέα

Παρασκευή, 20 Μάρτιος, 2015 - 12:15
Πρόσκληση συμμετοχής σε πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτικού τομέα

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός International Orthodox Christian Charities – IOCC, με την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος Jaharis Family Foundation και άλλων ελληνοαμερικανικών ιδρυμάτων και ιδιωτών, χρηματοδοτεί ένα πιλοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτικών συνεταιρισμών, ομάδων και συλλόγων.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τις παραγωγικές δραστηριότητες ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών (διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης, μηχανολογικού εξοπλισμού, μάρκετινγκ κλπ), με χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων σε ποσοστό έως 100% , με ανώτερο όριο χρηματοδότησης το ποσό των  €10.000.

Η δαπάνη εκάστης προμήθειας των εγκεκριμένων αναπτυξιακών προτάσεων, θα καλυφθεί απευθείας από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν αποκλειστικά και μόνο συνεταιρισμοί, ομάδες, σύλλογοι (και όχι μεμονωμένοι παραγωγοί) που εδρεύουν στις περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής-Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ανταποδοτικά οι ομάδες των παραγωγών που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα θα διαθέσουν το 10% της αξίας της ενίσχυσης σε είδος από την παραγωγής τους ως δωρεά σε ένα τοπικό ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής και την αίτηση συμμετοχής, στο  website της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ www.mkoapostoli.gr και στο τηλέφωνο 2130 184426. Επίσης, για την Π.Ε. Σερρών μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών και συγκεκριμένα στον γεωπόνο Θωμά Σάνδρο (γραφείο 13, τηλέφωνο 23213 55189)

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015, ώρα 15:00