Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών

Πέμπτη, 19 Μάρτιος, 2015 - 12:00
Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών

Σύμφωνα με εγκύκλιο την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μόσχος Κορασίδης και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγων» επεκτείνονται μέχρι και τις 30 Ιουνίου τα έκτακτα μέτρα στήριξη για 5.300 τόνους «τα συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα στήριξης παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, ή έως εξάντλησης της νέας κατανομής των ποσοτήτων. Αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού της ΕΕ με τον οποίο δόθηκε παράταση στα μέτρα αποζημίωσης των παραγωγών για το πρώτο εξάμηνο του 2015 και έπρεπε να εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Η ενωσιακή στήριξη θα χορηγηθεί σε:

 1. ΟΠ του τομέα των οπωροκηπευτικών, οι οποίες υλοποιούν ΕΠ και δραστηριοποιούνταιστα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη νέα κατανομή των ποσοτήτων και
 2. παραγωγούς οπωροκηπευτικών που δεν είναι μέλη ΟΠ (μη μέλη ΟΠ).

Τα προϊόντα που ορίζει η εγκύκλιος είναι τα εξής:

 • Μήλα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0808 10
 • Αχλάδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0808 30
 • Δαμάσκηνα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0809 40 05
 • Νωπά επιτραπέζια σταφύλια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0806 10 10
 • Ακτινίδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0810 50 00
 • Ντομάτες με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0702 00 00
 • Καρότα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0706 10 00
 • Γλυκοπιπεριές με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0709 60 10
 • Αγγούρια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 05
 • Αγγουράκια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 90

Οι ποσότητες των προϊόντων θα κατανεμηθούν στις ΟΠ και στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη ΟΠ σύμφωνα με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα».

Δείτε εδώ την εγκύκλιο Αναλυτικά η απόφαση