Τι ορίζει ο κοινοτικός κανονισμός για παραδόσεις στο γάλα

Τετάρτη, 18 Μάρτιος, 2015 - 12:15
Τι ορίζει ο κοινοτικός κανονισμός για παραδόσεις στο γάλα

Εκτελεστικό κανονισμό για το αγελαδινό γάλα, με τον οποίο καθορίζονται οι παραδόσεις και οι απευθείας πωλήσεις (ποσοστώσεις) των κρατών μελών για την περίοδο από 1η Απριλίου 2014 έως και την 31η Μαρτίου 2015, εξέδωσε η ΕΕ στις 17 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα οι παραδόσεις ορίζονται στους 878.297,757 τόνους και οι απευθείας πωλήσεις (σε καταναλωτές) στους 1.317 τόνους.

Σημειώνεται ότι ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Δείτε εδώ αναλυτικά το σχετικό εκτελεστικό κανονισμό.